Rozpis hormónov

Hormonála sústava je veľmi dôležitá oblasť, ktorá dáva odpovede na Hypothalamus - Female Brain Anatomyotázky: čo pred tréningom, po tréningu, ako schudnúť, nabrať svaly, čo jesť a kedy, ako sa cítiť fit… Nebudete viac veriť novým ,,pokrokovým metódam,, naokolo, ale stanete sa vlastníkom istého filtra, cez ktorý prejdú iba teórie ktoré majú logiku a dávajú zmysel. Ak sa dostanete do problematiky hormónov dostatočne hlboko stanete sa majiteľom istého kritického myslenia v oblasti výživy.

Hormonálna sústava je sústava žliaz s vnútorným vylučovaním (vylučuje sa vo vnútri vášho tela), ktorá produkuje chemické látky zvané hormóny, ktorých je málo, no majú veľký účinok na telesné tkanivá a bunky.

Tieto hormóny regulujú, riadia veľa telesných funkcií, sú to:

 • Rast a vývoj
 • Homeostázu (istú rovnováhu v našom tele)
 • Metabolizmus (tvorbu energie)
 • Reprodukciu
 • Reakcie na rôzne podnety

Poďme sa však pozrieť na to ako sa volajú tie malé žľazy, ktoré z nás robia ,,bojazlivú padavku,,, alebo ,,agresívne nadupané monštrum,, či ,,sexi zvodnú kočku,,.

Orgány môžu mať endokrinnú (vnútorná sekrécia) aj exokrinnú (vylučuje sekrét do priestoru, napr. čreva, žalúdka…) funkciu súčasne. Žľazy s vnútorným vylučovaním (endokrinné), teda žľazy ktoré vylučujú svoj sekrét do krvného riečiska, lymfy, alebo medzibunkového priestoru a tak ovládajú iné bunky a tkanivá. Hlavné riadiace žľazy s vnútorným vylučovaním sú:

 • Hypotalamus – to je veľký šéf čo všetko riadi
 • Hypofýza – výkonný riaditeľ ovládaný veľkým šéfom (hypotalamom)
 • Epifýza (šuškovité teliesko) – systém bežiaci počas pracovnej prestávky
 • Štítna žľaza – majster výroby, ktorý udáva tempo prác

Okrem nich majú endokrinnú funkciu aj iné tkanivá a žľazy ktorých funkciu si popíšeme.

Celkovo tvoria jednotlivé žľazy spolu navzájom akési ucelené riadiace systémy a to:

 • Hypotalamus-hypofýza-štítna žľaza
 • Hypotalamus-hypofýza-gonády
 • Hypotalamus-hypofýza-nadobličky
 • Renín-angiotenzín-aldosterón
 • Leptín vs. Inzulín

Kompletný zoznam hormónov popísaných na tomto webe:

Hypotalamus1

 • Tyreotropín stimulujúci hormón (TRH)
 • Kortikotropín stimulujúci hormón (CRH)
 • Somatotropin stimulujúci hormón (GHRH)
 • Somatostatín – Somatotropíninhibujúci hormón (Somatostatín, GHIH)
 • Gonadotropín stimulujúci hormón (GnRH)
 • Dopamín – Prolaktíninhibujúci hormón (PIH)

Hypofýza

Predný lalok – adenohypofýza, tu sa tvoria hormóny hypofýzy a sú to:

 • Rastový hormón (somatotropný hormón, GH, HGH)
 • Luteotropný hormón (prolaktín, PRL)
 • Tyreotropný hormón (TSH)
 • Folikulostimulačný hormón (folitropín, FSH)
 • Luteinizačný hormón (lutropín, LH)
 • Kortikotropín (Adrenokortikotropný hormón, ACTH)
 • Endorfíny

Zadný lalok hypofýzy – neurohypofýza, tu sa v hypofýze uskladňujú hormóny vyrobené hypotalamom:

 • Antidiuretický hormón (vazopresín, ADH)
 • Oxytocín (oxt)
 • Melanocity stimulujúci hormón (MSH)

Epifýza

 • Melatonín

Týmus

 • Tymokrescín

Štítna žľaza

 • Tyroxín (T4)
 • Trijódtyronín (T3)
 • Kalcitonín

Prištítne telieska

 • Parathormón (PTH)
 • Kalcitonín

Žalúdok2

 • Gastrín
 • Ghrelín
 • Neuropeptid Y
 • Somatostatín
 • Histamín
 • Endothelín

Duodenum – dvanástnik

 • Sekretín
 • Cholecystokinín

Pankreas

 • Inzulín
 • Glukagón
 • Somatostatín
 • Pankreatické polypeptidy

Pečeň

 • Inzulínu podobný rastový faktor (IGF)
 • Angiotenzín
 • Trombopoetín (THPO)
 • Hepcidin

Obličky

 • Renín
 • Erytropoietín (EPO)
 • Kalcitriol
 • Trombopoietín

Nadobličky

Kôra nadobličiek

 • Glukokortikoidy – kortizol
 • Mineralokortikoidy – aldosterón
 • Androgény – Dehydroepiandrosterone (DHEA), testosterón

Dreň

 • Adrenalín (Epinefrín)
 • Noradrenalín
 • Dopamín
 • Enkefalín

Testes3

Androgénne hormóny:

 • Testosterón, estradiol, inhibín

Ovariálny folikul a žlté teliesko

 • Progesterón
 • Androstenedione
 • Estrogény – estradiol
 • Inhibín

Placenta (počas tehotenstva)

 • Progesterón
 • Estrogén (estriol)
 • Choriový gonadotropín (hCG)
 • Placentárny laktogén (HPL)
 • Inhibín

Maternica počas tehotenstva

 • Prolaktín
 • Relaxín

Srdce4

 • Átriový neuretický peptid (ANP)
 • Mozgový natriuretický peptid (Brain natriuretic peptide) (BNP)

Kostná dreň

 • Trombopoetín (THPO)

Svaly

 • Myokíny
 • Interleukin 6
 • Interkulin 10
 • Interkulin 15
 • Od mozgu odvodený neurotropický faktor BDNF
 • Myonectin CTRP15
 • Decorin
 • Irisin
 • Kyslí sekrečný proteín bohatý na cysteín SPARC

Tukové tkanivo

 • Adiponektín
 • Rezistín
 • Plasminogen activator inhibitor – 1 PAL-1
 • TNFa
 • IL-6
 • Leptín
 • Estradiol

Koža

 • Kalcifediol

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *