Svaly

Oberkrper Anatomie MuskelnPriečne pruhované svalstvo je jedna z hlavných svalových skupín, kde okrem nej je hladké svalstvo a srdcové. Je pod kontrolou somatickej nervovej sústavy, je riadená dobrovoľne. Sú pripojené ku kostiam pomocou kolagénových vlákien, šliach.

Kostrový sval sa skladá so svalových buniek – myocytov. V ich cytoplazme sa nachádza aktíno-myozímový komplex, ktorý umožňuje skrátenie – kontrakciu bunky, až na jednu osminu pôvodnej dĺžky. Jej opakujúce jednotky sa nazývajú sarkomery. Mikroskopicky ide o myofirbily, čo sú dlhé proteínové zväzky o dĺžke 1 mikrometra. Tieto myofirbrily sú pritlačené na stene sarkolemy a v ich strede sú mitochondrie. V sarkoplazmatickom retikule je aj dostatočná zásoba vápenatých iónov potrebných pre kontrakciu svalov.

2Medzi bazálnou membránou a sarkolemovými vláknami sa nachádzajú takzvané satelitné bunky, ktoré sú normálne v kľudovom stave no môžu byť aktivované cvičením, kde sa použijú pre rast a opravu svalov.

Jednotlivé svalové vlákna boli rozdelené do kategórií v závislosti sa na meniacej farbe, ktorá je obrazom obsahu myoglobínu.

1. Typ sú červené vlákna, ktoré majú viac mitochondrií a väčšiu hustotu kapilár. Pomaly sa unavia, pretože idú na oxidačný mechanizmus ATP.

2. Menej je vlákien druhého typu, ktoré sú biele a spoliehajú sa najmä na glykolitické enzýmy, fungujú aj pri anaeróbnom metabolizme.

Vlákna môžu byť klasifikované aj na rýchle a pomalé, no nie celkom sa táto klasifikácia prekrýva podľa farby.

Rýchle svalové vlákna, II. typ, majú lepšiu funkciu prenášať elektrochemické vzruchy a uvoľňovať ióny vápnika. Vedia vyvinúť 2-3 násobok rýchlosti pomalých vlákien a sú dobre stavané na rýchle intenzívne šklbnutia, preto sa aj rýchlejšie unavia.

Pomalé svalové vlákna, I. typ, červenej farby pre obsah myoglobínu, fungujú na aeróbny metabolizmus a majú vysokú koncentráciu mitochondriálnych enzýmov a tak vedia viacej odolávať únave.

Jednotlivé svaly sú zmesou týchto typov svalových vlákien, kde ich pomer sa môže meniť v závislosti na akcii. Štvorhlavý sval stehna môže napríklad obsahovať 52% vlákien I. typu zatiaľ čo lýtkový sval 80% I. typu. Sval oka má zase len 15% I. typu.

Celkový počet kostrových svalových vlákien sa nemení, avšak jednotlivé druhy vlákien sa môžu líšiť v závislosti od druhu aktivity, ktorý človek so sedavým spôsobom života má hlavne vlákna typu II. 45% a typu I. 55%, ľudia čo pravidelne športujú, napríklad šprinty majú viac rozšírený druhý typ vlákien. Tí čo behávajú stredné vzdialenosti majú zase tento pomer vyvážený.

Pomalé svalové vlákna produkujú 10-30 sťahov za sekundu, zatiaľ čo rýchle svalové vlákna 30-70 sťahov za sekundu, alebo aj 30-70 Hz, tento zvuk môžete počuť keď si dáte napätý sval pri ucho, alebo aj keď napnete svaly sánky.

Hormóny svalového tkaniva:

  • myokíny

3

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *