Myokíny

Sú cytokíny produkované bunkami kostrových svalov, citokíny sú molekuly, ktoré prenášajú dôležitú informáciu medzi bunkami.

Sú to peptidy, malé proteíny, ktoré sú dôležité v bunkovej signalizácii, kde sú uvoľňované bunkami a ovplyvňujú správanie iných buniek, ale aj samých seba a vplývajú na ich metabolizmus, takto si predávajú medzi sebou informácie. Ich úlohou je hlavne ovplyvňovanie regenerácie, imunomodulácie, zdravého telesného fungovania, riadenie zápalových reakcií, vplývajú na rast a delenie buniek. Teda nie je to len komunikácia medzi svalovými bunkami, ale aj inými ako napríklad svalovými bunkami a bunkami pečene, kde začne napríklad na ich podnet produkovať IGF-1 a podobne. Taktiež aj s tukovými bunkami ako napríklad s bunkami viscerálneho tuku, ktoré sú náchylné na zápalové reakcie.

Pri fyzickej nečinnosti sa líši vylučovanie myokínov a tak vplyvom nich vznikajú aj rôzne chronické ochorenia.

Myostatin

Prvý identifikovaný myokín bol miostatín v roku 1997.

Interleukin 6

Prvý Myokín, pri ktorom sa zistilo, že sa uvoľňuje do krvného riečiska a jeho hladina sa zvyšuje exponenciálne pri svalových kontrakciách, kde jeho hladina sa zvyšuje čím je fyzická aktivita väčšia a tiež čím sú svaly väčšie.

Je pre a protizápalovým cytokínom, kde je vylučovaný T-bunkami a makrofágmi k stimulácii imunitnej odpovede, napríklad v priebehu infekcie, traumy, popálenia, poškodeniu tkanív vedúcich k zápalu a podobne. Tiež stimuluje tvorbu osteoklastov.

Je dôležitý pri horúčkovitých stavoch, kde vie preniknúť cez krvnú bariéru mozgu a tak dať podnet hypotalamu aby upravil telesnú teplotu. V svalovom a tukovom tkanive stimuluje mobilizáciu energie a tým sa začne zvyšovať teplota. Tiež môže byť vylučovaný makrofágmi pri rozpoznaní určitých patogénov.

Je tiež porukovaný adipocitmi, čo vysvetluje, prečo ho majú viacej v krvi obézni jedinci a teda sú u nich zápalové procesy častejšie.

Jeho zvýšené množstvo je aj pri rôznych ochorení ako rakovina, diabetes, schizofrénia, depresia, infekčné choroby…

Interkulin 10

Je to protizápalový cytokín, kde je primárne produkovaný monocytmi. Zvyšuje prežívanie imunitných buniek a stimuluje produkciu protilátok. Je rozšírený hlavne v tráviacom trakte.

Interkulin 15

Hrá významnú úlohu v znižovaní viscerálneho tuku, kde viscerálny tuk je veľmi náchylný na vznik zápalu. Je vylučovaný hlavne mononukleárnymi fagocytmi, kde indukuje bunkovú proliferáciu NK buniek, buniek bojujúcich proti vírusom.

Od mozgu odvodený neurotropický faktor BDNF

Nie je uvoľňovaný do krvného obehu, zvyšuje oxidáciu tukov. Fyzická aktivita, zvyšuje jeho produkciu aj v mozgu, kde má priaznivý vplyv na neuróny a tie ž vplýva na hypotalamus a tak ovplyvňuje centrálne nervové dráhy. Pacienti s ťažkou depresiou, majú nízke hodnoty tohto enzýmu. Pozitívne ovplyvňuje pamäť.

Podporuje prežitie existujúcich neurónov a podporuje rast a diferenciáciu nových neurónov a synapsií. Je dôležitý hlavne pre dlhodobú pamäť.

Myonectin CTRP15

Bol popísaný v roku 2012 a je to nový na živiny citlivý myokín, je vylučovaný prevažne kostrovým svalstvom a reguluje metabolizmus mastných kyselín celého tela. Reaguje na zmeny v bunkovom metabolizme v závislosti na energiu vyplývajúcu z glukózy alebo mastných kyselín. Je súčasťou mnohých metabolických signálnych dráh proteínov ako leptín, rezistín, RBP, adiponektín… ktoré sú v stave obezity poškodené.

Decorin

Malý proteín.

Inhibuje angiogenézu, podporuje svalovú hypertrofiu, potláča tvorbu jaziev pri poranení miechy.

Irisin

Membránový proteín, ktorý je vylučovaný zo svalu v závislosti na výkone. Podporuje úbytok hmotnosti a zabraňuje vzniku diabetu. Podporuje tvorbu hnedého tukového tkaniva a úbytok bieleho tukového tkaniva, kde vplýva na mitochondrie buniek a tým zvyšuje termogenézu. To je dôležité hlavne pri viscerálnom tukovom tkanive. Spomaľuje starnutie vplyvom na koncové časti chromozómov – teloméry.

Kyslí sekrečný proteín bohatý na cysteín SPARC

Cvičenie stimuluje sekréciu sparc zo svalového tkaniva, kde inhibuje množenie rakovinových buniek v hrubom čreve, tým že zvyšuje ich apoptózu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *