Archív kategorií: Brucho

Testosterón

Testosterón je steroidný hormón zo skupiny androgénov. Je vylučovaný hlavne semenníkmi pri samcoch a v menšej miere vaječníkmi u žien. Malé množstvá sú tiež vylučované v nadobličkách. Primárnym prekurzorom steroidov je cholesterol.

U mužov zohráva kľúčovú úlohu v rozvoji mužských reprodukčných tkanivách a to semenníkov, prostaty a tiež podpory sekundárnych pohlavných znakov ako zvýšenie svalovej hmoty, kostnej hmoty (prevencia osteoporózy) a rastu ochlpenia. Okrem toho je nevyhnutný pre udržanie zdravia a pohody. Pokračovať na Testosterón

Adrenalín (epinefrín)

Tiež známy ako epinefrín, vyrába sa na konci sympatických nervových vlákien. Slúži ako mediátor pre elektrické impulzy pre efektorové orgány (výkonné). Je používaný aj v hovorovej reči, kde sa ním popisujú situácie, kedy má nastať boj, alebo útek. V medicíne sa používa pri zástave srdca a tiež anafylaktických šokoch, kde je pri jeho použití menšia odozva imunitného systému na alergén. Pokračovať na Adrenalín (epinefrín)

Noradrenalín (norepinefrín)

Je to neurotransmiter, ktorý je uvoľňovaný zo sympatického nervového systému syntetizovaný z dopamínu. Zvyšuje tonus hladkého svalstva, ale hlavne kontrakcie srdca, kde sa jeho vylučovanie podnecuje stresom. Taktiež vplýva na časť mozgu, ktorá sa nazýva amygdala, kde je kontrola pozornosti a reakcií. Spolu s adrenalínom pripravuje telo na útok alebo útek, kde zvýši aj prietok krvi, uvoľnenie glukózy a prítok kyslíka do mozgu. Vplyvom na mozog pociťujeme čulosť a vzrušenie. Pokračovať na Noradrenalín (norepinefrín)

Enkefalín

Enkefalíny sú hormóny zapojené do spracovania škodlivých stimulov v nervovom systéme. Viažu sa na opiodiové receptory. Poznáme 3 dobre známe opiodiovépeptidy tvorených telom: endorfíny, enkefalíny a dynorphíny. Sú zo 40% identické so somatostatínom, čo je inhibičný hormón.

Kalcitriol

Kalcitriol, je to metabolit vitamínu D. Zvyšuje hladinu vápnika v krvi zvýšením príjmu vápnika z čreva absorpciou z potravy, tiež zvyšuje tubulárnu reabsorbciu vápnika a tým sa znižujú jeho straty močom. Stimuluje uvoľňovanie vápnika z kostí. Na tieto procesy vplýva spolu s parathormónom (PTH). Výroba kalcitriolu sa tiež zvyšuje vplyvom prolaktínu (PRL), ktorý stimuluje tvorbu mlieka, aby malo dieťa dostatok vápnika pre stavbu kostnej hmoty. Naopak proti nemu pôsobí kalcitonín. Pri nadbytku kalcitrolu vzniká rednutie kostí.